Start

Bollebygds Fjärrvärme är bland de nyaste fjärrvärmeanläggningarna i Sverige. Byggnationen av anläggningen och kulvertrör startade oktober 2007 och färdigställdes november 2008. Produktionsanläggningen är baserad på biobränsle i form av skogsflis. Vårt nät är utbyggt till flerfamiljshus, skola, äldreboenden och andra offentliga och kommersiella fastigheter.

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform som tar tillvara på energiresurser som annars skulle gå förlorade. Exempel på detta är rester från skogsavverkning. På det sättet bidrar fjärrvärme till att göra hela samhällets energiförsörjning effektivare och miljövänligare.