Om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är det mest bekymmersfria sättet att värma bostäder, butiker och industrier. Fjärrvärme bullrar inte, luktar inte och ger en behaglig värme. Värmen kommer till fastigheten genom rör i marken och ger en driftsäker leverans av värme utan bekymmer och löpande underhåll så som påfyllnad av olja, pellets etc.

Fjärrvärme är ett vattenburet värmesystem, vatten värms upp i en värmecentral. Det heta vattnet transporteras till fastigheterna i nedgrävda rör. Till fastigheten är det två rör; ett med hett vatten (framledning), ett med avkylt vatten (returledning). Vattnet avkyls när det värmer upp huset och dess tappvarmvatten och går sedan tillbaka till värmecentralen för uppvärmning på nytt.

Fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet har en fjärrvärmecentral där värmen överförs från fjärrvärmenätet till husets värmesystem. Överföringen av värmen sker i fjärrvärmecentralens egna värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet och vattnet i husets värmesystem blandas inte. Varmvattnet som används till dusch, bad osv. värms upp just innan det används. Det sker i fjärrvärmecentralens andra värmeväxlare.

 

Fjärrvärme till min fastighet?

Några fördelar med fjärrvärme är; hög tillförlitlighet och en bättre värmereglering som ger lägre energiförbrukning. Inga extra utsläpp eller påverkan på miljön. Kopplar du in fjärrvärme så får du färdig värme direkt. Alla utvändiga mark- och rörarbeten ingår. Fjärrvärmecentralen tar upp mindre plats än den gamla pannan eller varmvattenberedaren.