Skogsägare

Skogsägare

Fjärrvärmecentralen drivs på biobränsle i form av skogsflis. Då vårt mål är att värmecentralen skall vara så miljövänlig som möjligt köper vi massaved, energived, grot och flis från lokala skogsägare. Detta för att minska transporter och därmed utsläpp. Till största delen hämtar vi flis inom en halvmils radie.

Vi utför själva flisning och transport från platsen. Vill du att vi kontaktar dig gällande en vedhög. Skriv lite information om högen; plats, storlek och typ och skicka till magnus@strandab.se alternativt ring oss på 0301-462 53.